Proizvodi

Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa …

Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne …

Blokovska roba

Klasični blokovi za gradnju – giter blok Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, …

Kreč

Gašeni kreč Dobija se gašenjem živog kreča. Kreč se gasi na taj način što …

Crep

Tradicionalan građevinski materijal od pečene gline. Crep delimo u dve kategorije: Presovani crep – …

Fert gredice i fert ispuna

Fert gredice se koriste za izradu lako-montažne međuspratne konstrukcije i tavanice…