Fert gredice i fert ispuna

Fert gredice se koriste za izradu lako-montažne međuspratne konstrukcije i tavanice. Fert gredice su noseći elementi, tako da moraju da zadovolje određene statičke uslove. Pored osnovne armature kod većih raspona ugrađuje se dodatna armatura. Međuspratne konstrukcije izrađene od fert gredica primenjuju se u stanogradnji gde je isključivo prisutno statičko opterećenje. Ne bi smele da se primenjuju u slučaju prisustva dinamičkog opterećenja jer može da dođe do loma konstrukcije.

Comments are closed.